Door de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers worden door het jaar heen jachthondenproeven, veldwedstrijden en een KampioenschapsClubMatch georganiseerd. Uitslagen en verslagen hiervan worden in het clubblad en op de website geplaatst.
WEDSTRIJD UITSLAGEN
SHOW UITSLAGEN
Door de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers worden gedurende het jaar verschillende activiteiten georganiseerd. Niet iedereen doet hetzelfde met zijn Heidewachtel. Daarom heeft de vereniging diverse activiteiten: 
Working test

Zo kan de jachthondentraining, die vaak in maart/april begint, afgesloten worden met een Heidewachtel-SJP proef in september, of met een Meervoudige Apporteer Proef (MAP) voor de mensen die al een paar jaar jachthonden training doen. Sinds 2015 wordt er ook een Working Test (jachthondenproef met dummy's) georganiseerd.
Veldwedstrijden
 worden vaak georganiseerd samen met andere jachthonden verenigingen. Hier wordt beoordeeld welke hond het best kan voorstaan (veerwild opzoeken en aanwijzen).

Op de KampioenschapsClubMatch in april wordt de mooiste en best bewegende Heidewachtel gekozen.
SHOW UITSLAGEN

Iedereen die het leuk vindt om lekker een wandeling te maken met andere Heidewachtels en hun bazen, kan terecht op de Heidewachtel wandelingen, die meestal twee keer per jaar plaatsvinden.

In het kader van de fokkerij worden er jaarlijks twee activiteiten georganiseerd: een nestevaluatie en een aanlegtest en exterieurkeuring.

Voor de nestevaluatie worden alle heidewachtels uitgenodigd die tussen de 12 en 24 maanden oud zijn. Hier wordt beoordeeld of de combinatie van deze ouderdieren eventueel nog een keer herhaald zou kunnen worden.

Tijdens de aanlegtest wordt de natuurlijke aanleg van de honden beoordeeld. Op de zelfde dag is er een exterieurkeuring van deze honden. Door twee raskeurmeesters worden de honden gecontroleerd op fokuitsluitende fouten.

De aanlegtest en exterieurkeuring zijn verplicht voor elke heidewachtel die volgens de regels van de vereniging in de fokkerij ingezet gaat worden.

Door de Nederlandse Vereniging van Heidewachtel Liefhebbers worden door het jaar heen jachthondenproeven, veldwedstrijden en een KampioenschapsClubMatch georganiseerd. Uitslagen en verslagen hiervan worden in het clubblad en op de website geplaatst.
WEDSTRIJD UITSLAGEN
SHOW UITSLAGEN

Subcategorieën

Jachthonden proeven

Door de FCI erkende officiele Jachthonden Proeven worden gehouden onder het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) en onder toezicht van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden).

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland.

In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven.

Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen.
­