Nestevaluatie fokkers

Velden waar een (*) bij staat zijn verplichte velden! Uw e-mail adres wordt alleen gebruikt voor directe correspondentie met u over de nestevaluatie. Indien er door u meerdere nesten zijn gefokt die zijn uitgenodigd voor de komende nestevaluatie, vragen wij u om per nest een formulier in te vullen.


Naam fokker(*)

Ongeldige invoer

E-mailadres(*)

Ongeldige invoer

Naam Teef(*)

Ongeldige invoer

Naam reu(*)

Ongeldige invoer

Geboortedatum pups(*)

Ongeldige invoer


Vragen betreffende het door u gefokte nest:


Zijn er honden in dit nest die tot nu toe problemen op gezondheidsgebied hebben gehad?(*)


Ongeldige invoer

Welke gezondheidsproblemen?

Ongeldige invoer

Hoe is hij/zij hiervoor behandeld en met welk resultaat?

Ongeldige invoer

Hebben honden uit dit nest een van de volgende aangeboren afwijkingen?

Ongeldige invoer

Als hierboven de aangeboren afwijking niet is vermeld, welke afwijking is dan geconstateerd?

Ongeldige invoer

Zijn er honden uit dit nest gecastreerd/gesteriliseerd, en zo ja waarom?(*)


Ongeldige invoer

Waarom heeft castratie of sterilisatie plaatsgevonden?

Ongeldige invoer

Zijn er honden uit dit nest die gedragsproblemen vertonen?(*)


Ongeldige invoer

Welke gedragsproblemen?

Ongeldige invoer

Wat heeft u hier aan gedaan?

Ongeldige invoer

Wat was het resultaat?

Ongeldige invoer

Hebben honden uit dit nest deelgenomen aan één of meerdere exterieurkeuringen?(*)


Ongeldige invoer

Met welk resultaat?

Ongeldige invoer

Hebben honden uit dit nest deelgenomen aan:
Ongeldige invoer

Wat waren de behaalde resultaten?

Ongeldige invoer

Wordt er met honden uit dit nest gejaagd?(*)


Ongeldige invoer

Zo ja, hoe beoordeelt u de kwaliteiten van de hond(en) als jachthond?

Ongeldige invoer

Zijn er honden uit dit nest herplaatst?(*)


Ongeldige invoer

Om welke reden heeft er een herplaatsing plaatsgevonden?

Ongeldige invoer

­