LOGO HEIDEWACHTELIedere bezitter van een Heidewachtel zou lid moeten zijn van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers. U doet dit niet alleen voor u zelf, maar ook voor uw hond. Vanuit de vereniging worden diverse activiteiten ontplooit die van belang zijn voor het voortbestaan en de ontwikkeling van het ras.

Voor leden wordt u op allerlei gebieden service verleend:

  • U krijgt korting op deelname aan evenementen en op de aanschaf van sommige producten.
  • U ontvangt zesmaal per jaar het professioneel gemaakte clubblad, waarin zakelijke informatie over opvoeding, training, gezondheid etc. wordt afgewisseld met verhalen van leden over hun ervaringen met hun Heidewachtel. Dit kan zeer leerzaam zijn.
  • Als lid kunt u via de redactie verhalen laten publiceren in het clubblad.
  • De activiteiten van de Vereniging worden aangekondigd in het clubblad en verslagen van wedstrijden en evenementen worden ook in het blad gepubliceerd.
  • De ''Heidewachtelwinkel'' is op vrijwel alle verenigings activiteiten aanwezig. Het assortiment is terug te vinden op de website en in het clubblad.

Heidewachtel zonder stamboom

Regelmatig krijgen wij de vraag:

Ik heb een Heidewachtel zonder stamboom, kan ik lid worden van de vereniging?

Dat kan, maar zoals u kunt lezen in het artikel "Hond en Stamboom", heeft u strikt genomen dus geen Heidewachtel en dient u er rekening mee te houden, dat u aan de meeste evenementen niet kunt deelnemen omdat de regelementen van overkoepelende organen dit niet toestaan.

Helaas:

  • Uw hond is uitgesloten van deelname aan veldwedstrijden en de jachthondenproeven die door de Nederlandse vereniging van Heidewachtelliefhebbers worden georganiseerd.
  • Uw hond kan niet deelnemen aan de clubmatch.
  • Uw hond is uiteraard ook uitgesloten voor de fokkerij.

Wel kunt u met uw hond deelnemen aan de wandelingen en aan andere informele activiteiten.
Een Heidewachtel is alleen maar een Heidewachtel wanneer er op het Stamboompapier Heidewachtel staat.

Vanzelfsprekend staat het bestuur altijd klaar om u informatie of advies te geven.

De Heidewachtelvereniging organiseert ieder jaar een groot aantal evenementen waar u met uw hond aan kunt deelnemen. Bij de agenda vindt u een overzicht van komende activiteiten. 

Subcategorieën

Bestuur

Bestuur Heidewachtel Int.

Bestuur:

Voorzitter              Dietrich Berning, Duitsland
Vice-voorzitter       Henrik Raae Andersen, Denemarken
Vice-voorzitter       Cor Bottenheft, Nederland
Secretaris              Jacqueline Mette, Duitsland

Website Heidewachtel Internationaal:

www.klm-international.info
www.fci.be


Deelnemende verenigingen:

Leden van de Heidewachtelvereniging hebben een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee ze kunnen inloggen in de ledenomgeving van de website.
Om in te loggen vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt daarna op inloggen.

Om in te loggen heeft u uw naam, voorletters en lidmaatschapsnummer (dit nummer vindt u op de adressering van het clubblad) nodig.
De gebruikersnaam bestaat uit de eerste 5 letters (in kleine letters) van uw achternaam aangevuld met uw eerste voorletter. (Ook in kleine letters)
BV uw naam is P. Heidewachtel, dan wordt uw gebruikersnaam heidep of
uw naam is J.G.W. van Bel dan wordt uw gebruikersnaam belj

­