Tenminste één keer per jaar wordt door het bestuurslid fokkerijzaken een fokkersoverleg georganiseerd.

Dit fokkersoverleg is bedoeld voor fokkers, dekreu-eigenaren en in de fokkerij geïnteresseerde leden.
Vanuit het bestuur worden altijd één of meerdere onderwerpen aangedragen die met de aanwezige fokkers, dekreu- eigenaren en overige aanwezigen besproken worden.
In het fokkersoverleg is er natuurlijk ook alle ruimte voor fokkerij gerelateerde onderwerpen die tevoren door deelnemers zijn ingebracht.

Om van te voren een inschatting te kunnen maken hoeveel aanwezigen er zullen zijn is het gewenst dat u ruim tevoren een e-mail stuurt naar heidewachtel@reeskamp-blok.nl waarin u aangeeft met hoeveel personen u het overleg wilt bezoeken.

De datum van het fokkersoverleg is te vinden in de agenda.

 

 

 

 

­