Om de fokkerij van ons ras in goede banen te leiden hebben we een VerenigingsFokReglement (VFR) en is er binnen onze vereniging een Commissie Fokkerijzaken, kortweg CF.

De taken van de CF zijn:
 • Het twee keer per jaar organiseren van een aanleg- en exterieurkeuring t.b.v. de fokkerij.
 • Het afgeven van toekenningscertificaten aan voor de fokkerij goedgekeurde Heidewachtels.
 • Het afgeven van fokcertificaten aan pups die volgens het VFR zijn gefokt. NB. De pups dienen óók door de Raad van Beheer voorzien te zijn van een stamboom.
 • Het jaarlijks organiseren van een nestevaluatie voor het beoordelen van, in principe, alle Heidewachtels waarvoor de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied (RvB) in het afgelopen jaar een stamboom heeft uitgereikt, ongeacht of deze zijn gefokt overeenkomstig het VFR van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers.
 • Het organiseren van fokkersoverlegavonden.
 • Het organiseren van informatieavonden voor leden én belangstellenden.
 • Het registreren van dekkingen en geboortes van Heidewachtels.
 • Het bijhouden van een database waarin onder andere zijn opgenomen de stambomen van Heidewachtels, gezondheidsuitslagen en de uitslagen van keuringen en proeven (Zooeasy Online).
 • Het opvangen en de herplaatsing van oudere Heidewachtels wanneer dit noodzakelijk of gewenst is.

Eigenaren die overwegen om hun Heidewachtel voor de fokkerij te gaan inzetten, doen er verstandig aan zich goed voor te bereiden. Er zijn namelijk een aantal regels.

 • In het Kynologisch Reglement (KR) van de Raad van Beheer (RvB) staat beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden om voor een nestje pups stambomen te kunnen verkrijgen. De regelgeving hieromtrent is te vinden op de website van de Raad van Beheer www.houdenvanhonden.nl.
 • Tevens heeft de RvB aan de erkende rasverenigingen voorgeschreven, dat deze een door deze Raad goedgekeurd Verenigings Fok Reglement (VFR) moeten hebben. De NVHL heeft een dergelijk VFR, dat tijdens een Algemene Leden Vergadering door de leden is goedgekeurd. Dit VFR is te vinden op de pagina downloads fokkerijzaken.( Aanklikken)
­