In het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (NVHL) worden regels gesteld aan de fokkerij met Heidewachtels, de Commissie Fokkerijzaken (CF) draagt zorg voor de controle op en de uitvoering van deze regels. Doelstelling van het VFR is dat uitsluitend gefokt wordt met gezonde Heidewachtels, die wat betreft exterieur, werkeigenschappen en karakter voldoende rastypisch zijn. Ook worden er in het VFR regels gesteld die het welzijn van de honden waarmee gefokt wordt moeten beschermen.

De rasstandaard en het VFR zijn te downloden onder “downloads fokkerijzaken”.

Enkele belangrijke punten uit het VFR:

  • Honden waarmee men wil fokken moeten voldoen aan de rasstandaard.
  • Honden waarmee men wil fokken moeten beoordeeld zijn op de voor het ras kenmerkende werkeigenschappen.
  • Honden met aangeboren afwijkingen of chronische ziektes worden uitgesloten voor de fokkerij.
  • Honden waarmee men wil fokken moeten vrij zijn van HD: de uitslag van het onderzoek moet HD-A of HD-B zijn.
  • Honden waarmee men wil fokken moeten vrij zijn van erfelijke oogaandoeningen: en de uitslag van het oogonderzoek moet “voorlopig vrij” zijn en mag niet ouder zijn dan een jaar. Deze ECVO-oogonderzoeken worden gedaan door ECVO-oogartsen, deze zijn te vinden op de site van de Raad van Beheer (<—Hier klikken).
  • Er zijn leeftijdsgrenzen vastgesteld, zodat er niet met te jonge of te oude honden gefokt zal worden, en ook is er een maximum gesteld aan het aantal nesten per teef en per reu.
­