De heidewachtel is in het algemeen een gezond ras, het is een allround jachthond waarmee nog volop wordt gewerkt, gezondheid en functionaliteit zijn van het allergrootste belang.

Dat neemt niet weg dat alle ziektes en afwijkingen die bij honden kunnen voorkomen incidenteel ook bij een heidewachtel kunnen voorkomen.

In het verenigingsfokreglement zijn regels opgenomen omtrent gezondheid.

Onderzoek naar heupdysplasie is verplicht, en het is uitsluitend toegestaan te fokken met honden die volgens de FCI-normering HD-A of HD-B zijn. Gelukkig komt heupdysplasie bij de heidewachtel slechts incidenteel voor.

Onderzoek naar erfelijke oogafwijkingen is verplicht, en het is uitsluitend toegestaan te fokken met ouderdieren met de ECVO-beoordeling vrij van cataract, distichiasis, retinadysplasie, PRA, ectropion en entropion.
De beoordeling moet binnen 12 maanden voorafgaand aan de datum van de dekking hebben plaatsgevonden.
Van de genoemde oogafwijkingen komt cataract bij ongeveer 7-8% van de onderzochte honden voor, meestal in een lichte vorm. PRA komt tot nu toe niet voor, en de andere genoemde oogafwijkingen komen incidenteel voor.

Verder is in het verenigingsfokreglement geregeld dat met honden die lijden aan een ziekte of afwijking die volgens gangbare veterinaire normen als chronisch en/of erfelijk beschouwd wordt niet mag worden gefokt.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers mag dus alleen gefokt worden met gezonde honden. Met deze regelgeving proberen we te bereiken dat zoveel mogelijk van de geboren pups tot gezonde honden zullen opgroeien. Ook al geeft fokken met gezonde honden natuurlijk nog geen garantie dat uitsluitend gezonde pups geboren zullen worden.


Lida Reeskamp-Blok
­