Globaal kunnen vier categorieën Heidewachtelpups onderscheiden worden:

1."Heidewachtels" zonder stamboom.

Eigenlijk zijn dit geen Heidewachtels maar "look a-likes", ze lijken in meer of mindere mate op een Heidewachtel. De voorouders van deze honden zijn meestal onbekend, en in feite koopt u een bastaard pup. Meestal komt dit ook tot uitdrukking in de prijs, dergelijke pups worden meestal voor zeer lage prijzen te koop aangeboden. Het is een fabel te denken dat u met een bastaardhond altijd een gezonde hond koopt. Alle ziektes en afwijkingen die voorkomen bij rashonden komen helaas ook voor bij bastaarden.

2.Heidewachtels met stamboom maar zonder fokcertificaat.

Een stamboom is niets meer of minder dan een afstammingsbewijs. Van Heidewachtels met stamboom zijn de voorouders bekend en ze zijn als Heidewachtels ingeschreven in het stamboek (NHSB). Helaas geeft een stamboom geen kwaliteitsgarantie. Een fokker die op eigen initiatief met Heidewachtels fokt waarvan niet is vastgesteld dat deze voldoen aan eisen voor gezondheid, welzijn, gedrag, aanleg en/of werkkwaliteiten en exterieur, zoals deze zijn verwoord in het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers krijgt voor de hieruit geboren pups gewoon een stamboom. De combinatie van reu en teef moet dan wel voldoen aan de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer.

3.Heidewachtels met stamboom en fokcertificaat.

De Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (NVHL) heeft een Verenigingsfokreglement (VFR) waarin eisen worden gesteld aan de fokteef, de dekreu en de combinatie van fokteef en dekreu. Dit zijn eisen die te maken hebben met gezondheid, welzijn, gedrag, aanleg en/of werkkwaliteiten en exterieur. Wanneer een fokteef of een dekreu, na controle door de CF op geschiktheid, goedgekeurd wordt krijgt de eigenaar voor deze hond een toekenningscertificaat. Als pupkoper kunt u bij de fokker de toekenningscertificaten van de ouderdieren inzien. Een fokker die kosten noch moeite gespaard heeft om te voldoen aan alle door de NVHL gestelde eisen, zal u deze papieren graag laten zien! Wanneer de combinatie van de ouderdieren voldoet aan het VFR worden de dekking en de geboorte vermeld op de website van de Heidewachtelvereniging. Iedere pup uit een dergelijke combinatie krijgt naast de stamboom tevens een fokcertificaat, als bewijs dat de pup volgens het VFR van de NVHL is gefokt. 

4.Heidewachtels met stamboom en "extra kwaliteitseisen"

Soms worden Heidewachtelpups te koop aangeboden voor aanzienlijk hogere bedragen dan de bovengenoemde adviesprijs. Meestal zijn dit pups uit ouderdieren waarvan de fokker vindt dat ze een bepaalde meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld omdat de ouderdieren bijzondere prestaties geleverd hebben tijdens jachthondenproeven of veldwedstrijden. Of omdat de ouderdieren uitzonderlijk gekwalificeerd zijn op gebied van exterieur. Voor pupkopers die met hun nieuwe aanwinst een specifiek doel voor ogen hebben, kan het zinvol zijn op zoek te gaan naar een pup uit ouderdieren die aan dit speciale doel voldoen. Al geven resultaten uit het verleden natuurlijk nog geen garantie voor de toekomst. De pupkoper zal echter zelf in overleg met de fokker de afweging moeten maken of de pup wel of niet de meerprijs waard is. Deze pups krijgen natuurlijk wel een fokcertificaat indien ze voldoen aan het VFR.

Lida Reeskamp-Blok

­