Jachthonden proeven

Door de FCI erkende officiele Jachthonden Proeven worden gehouden onder het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) en onder toezicht van ORWEJA (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden).

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland.

In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven.

Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen.

Afgelopen zaterdag en zondag 22 en 23 oktober 2011 vond de Internationale Münsterländer Prüfung plaats.

Een impressie van de MAP van de vijf continentale staande rashonden verenigingen (20 september 2011 te Haaften)

Op 10 september 2011 is in Haaften onze jaarlijkse KNJV Jachthondenproef gehouden. Het was een geslaagde dag waarbij maar liefst 4 hiedewachtels een A diploma hebben behaald.

Subcategorieën

­