Veldwerkwedstrijd


Een veldwedstrijd voor staande honden is een wedstrijd, waarop de honden in het vrije veld, jagend vóór het schot, op levend wild, worden beoordeeld naar de mate waarin zij effectief, op raseigen wijze en in samenwerking met hun voorjager werken.

Veldwedstrijden hebben in eerste instantie ten doel:

  • Het beoordelen van de kwaliteit van het geleverde werk van de deelnemende honden;
  • Het in wedstrijdverband vergelijken van de geleverde prestaties van de deelnemende honden.
  • Het uiteindelijke doel van de veldwedstrijden is de selectie van zo geschikt mogelijk fokmateriaal teneinde aldus een bijdrage te leveren aan het verantwoord fokken van voor het werk geschikte jachthonden waardoor het gebruik van goede honden en daarmee de weidelijkheid ter jacht worden bevorderd en waardoor het raseigen karakter van de verschillende jachthondenrassen in stand wordt gehouden.
­