Working Test

  1. De Working Test (WT)


Opzet en doel

Een Workingtest bestaat uit een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven van kunstmatige aard, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of op veldwedstrijden kunnen voorkomen.

Een Workingtest wordt gehouden op het niveau van C, B1, B2 en A. Elke hond legt een vijftal op de jachtpraktijk gebaseerde proeven van kunstmatige aard af, waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van situaties, zoals die in de jachtpraktijk of op veldwedstrijden kunnen voorkomen.

De proeven zijn van tevoren niet bij de deelnemers bekend, maar wel voor iedereen in dezelfde klasse gelijk. Er wordt met standaard clubdummy's gewerkt, maar ook andere apporten, met koud wild, kunnen soms gevraagd worden.

Op een Workingtest wordt niet alleen de mate van getraindheid gemeten, maar ook de inventiviteit, efficiëntie, rust en weidelijkheid van voorjager en hond. Er wordt dus ook gekeken naar hoe zij onvoorziene situaties in het veld oplossen.

Een Workingtest heeft ten doel de bruikbaarheid van een staande hond voor het werk ná het schot te testen.

Het uiteindelijke doel van een Workingtest is het bevorderen en stimuleren van de werkeigenschappen van een staande hond, zonder daarbij de karaktereigenschappen uit het oog te verliezen.

INDELING KLASSES
C-KLASSE
• voor honden die op de dag van de wedstrijd jonger dan 24 maanden en die geen enkel diploma hebben behaald
• voor honden met één of meerdere C-diploma’s;
• voor honden met één of meerdere B-diploma’s die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse

HONDEN OUDER DAN 24 MAANDEN ZONDER DIPLOMA KUNNEN HELAAS NIET MEEDOEN.

B1-KLASSE
• voor honden met één of meerdere B-diploma’s die voor het eerst in de B-klasse inschrijven;
• voor honden met één of meerdere B-diploma’s, die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
• voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT

B2-KLASSE
• voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven;
• voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
• voor honden met één of meerdere B-diploma’s die op meervoudige apporteerproeven op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste vijf;
• voor honden die op een CAC-APPORTEERveldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste drie.
• voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij Diplomadagen en KNJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben;
• voor honden met één of meerdere A-diploma’s, die de leeftijd van 24 maanden nog niet bereikt hebben en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de A-klasse.
• voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-KLASSE
• voor honden met één of meerdere A-diploma’s;
• voor honden die op een CAC-APPORTEERveldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste drie zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of éénmaal een kwalificatie U behaald hebben.
• voor honden met één of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

Link naar het volledig regelement


­