Mededelingen bestuur

Mededeling voor fokkers

 In de notulen van de Präsidiumssitzung KlM-I  van 20 februari 2018 staat het volgende vermeld: "Wenn KlM-Deutschland Kenntnis erfährt, dass Züchter aus dem Ausland Welpen an SMCNA verkaufen, dann sperrt die Zuchtkommission diese Züchter für deutsche Deckrüden".

Vrij vertaald betekent dit dat als het Verband für kleine Münsterländer Vorstehhunde e. V. verneemt dat een fokker in het buitenland pups verkoopt aan leden van SMCNA deze fokker van de Zuchtkommission geen toestemming meer zal krijgen voor het gebruik van Duitse dekreuen. 

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtliefhebbers heeft dit in de bestuursvergadering besproken en is tot de conclusie gekomen dat het de verantwoordelijkheid is van  iedere individuele fokker zelf om hierin een zo goed mogelijke afweging te maken.
Wegens wijzigingen in het Basisreglement Welzijn & Gezondheid hebben wij het VFR moeten aanpassen conform de regels van de Raad van Beheer.
Zie voor de details onderstaande correspondentie.
mochten er vragen zijn gaarne aan onze commissie fokkerijzaken stellen.

Uw bestuur.

"
Aan de leden aangesloten bij de Raad van Beheer

Mailing nr. 1170

Geacht bestuur,

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

“Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.”

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

U bent wel verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. Aangezien deze wijziging reeds op 2 december 2017 door de Algemene Vergadering van de Vereniging Raad van Beheer is vastgesteld, hoeft u het gewijzigde VFR niet ter goedkeuring aan het bestuur van de Raad van Beheer voor te leggen. Wij willen u er nog op attent maken dat deze wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR ook niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging behoeft. Op grond van artikel 2 lid 1 onder w HR bestaat wel de verplichting om het gewijzigde VFR openbaar te maken. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden. De informatie over het BWG op website van de Raad van Beheer zal op korte termijn worden aangepast.

"
boekHeidewachtel2017

Eind november 2017 is de derde volledig herziene druk van het boek De Heidewachtel verschenen,
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers.

De nieuwe uitgave van het boek is full-colour, gebonden en voorzien van een harde omslag, ook in kleur uitgevoerd.
De prijs bedraagt € 22,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten.

Het is vanaf nu mogelijk het boek te bestellen door € 27,00 (€ 22,50 (boek) + € 4,50* ( verzend- en verpakkingskosten ) over te maken op Raborekening NL48 RABO 0152 3813 41 t.n.v. Heidewachtelvereniging. Onder vermelding van ‘boek’ , uw naam, adres, postcode en woonplaats.

* Verzend- en verpakkingskosten buitenland (binnen de EG) € 10,50. Verzend- en verpakkingskosten voor meerdere exemplaren en verzending buiten de EG op aanvraag.
­