Bestuursbesluit over de adviesprijs voor pups:

In de bestuursvergadering van 8 december 2016 heeft het bestuur besloten dat de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers geen adviesprijs voor pups meer vaststelt en publiceert.
­