Bestuursbesluiten 13 april 2017:

· Een reu die aan alle eisen van het VFR voldoet kan op verzoek van de eigenaar op de dekreuenlijst van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers vermeld worden op voorwaarde dat de eigenaar van de reu het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een (geplande) dekking of geboorte die aan het VFR voldoet kan op verzoek van de fokker op de website van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers worden vermeld op voorwaarde dat de fokker het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een lid kan pas bestuurslid of commissielid worden na ondertekening van het convenant.


­