Het bestuur betreurt te moeten meedelen dat de leden van de commissie wedstrijden en haar voorzitter, tevens bestuurslid, José Huisman hun functies met onmiddellijke ingang hebben neergelegd.
Helaas heeft ook onze penningmeester onlangs besloten zijn functie neer te leggen en zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.
De redenen om de werkzaamheden voor onze vereniging te beëindigen waren van uiteenlopende persoonlijke aard.

Het bestuur respecteert de beslissing van de commissieleden, haar voorzitter en de penningmeester en dankt
José Huisman, Marjo Hagoort, Ron van Spanje, Riny van Ingen en Maurice Coenen voor de inzet en inspanningen die ze voor de vereniging hebben verricht.


­