Mededelingen bestuur

Om alle onduidelijkheid over de interpretatie van de regel m.b.t. het restitueren van inschrijfgeld uit de wereld te helpen, het volgende..

Het art V.9.2 is opgenomen om, na sluiting van de inschrijving, aan diegenen die hebben ingeschreven en die op een plaats staan waarop deelname is gegarandeerd, bij afmelding zolang als er reserves beschikbaar zijn het inschrijfgeld minus 30% administratiekosten terug te geven.

Als men op een gegarandeerde plaats staat en er bij afmelding geen reserves meer beschikbaar zijn, dan hoeft het inschrijfgeld niet te worden terugbetaald.
Of men als organisatie hier coulant mee wil omgaan is aan de organisatie.

In alle overige gevallen wordt het volledige inschrijfgeld gewoon volledig terugbetaald!!!

www.orweja.nl
Zoals ieder jaar komen er rond 1 juni vragen over het lidmaatschapsnummer. Bij het aanmelden voor een jachthondenproef in Orweja wordt hierom gevraagd. Hoewel dit niet duidelijk aangegeven staat, is dit geen verplicht veld en kan voorstaan worden met een willekeurig getal. Mocht u nu toch uw lidmaatschapsnummer willen weten, bewaar dan van het eerst komende clubblad de adressering. Hierop staat het lidmaatschapsnummer vermeld.
FTC bulletin 2015-01
(verplicht stellen werkboekje bij kampioenschapveldwedstrijden)
De CJ heeft besloten op advies van het FTC om m.i.v. het najaar 2015 te verplichten bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren. Hierin dienen alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, te worden vermeld.
Toegevoegd wordt in het algemeen deel van het AVR
Artikel V.5
5. Eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschapsveldwedstrijd volgens alle wedstrijdvormen, geregeld in de diverse supplementen, zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat om daarin alle resultaten te laten vermelden.
­