Mededelingen bestuur

boekHeidewachtel2017

Eind november 2017 is de derde volledig herziene druk van het boek De Heidewachtel verschenen,
uitgave van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers.

De nieuwe uitgave van het boek is full-colour, gebonden en voorzien van een harde omslag, ook in kleur uitgevoerd.
De prijs bedraagt € 22,50 per exemplaar, exclusief verzendkosten.

Het is vanaf nu mogelijk het boek te bestellen door € 27,00 (€ 22,50 (boek) + € 4,50* ( verzend- en verpakkingskosten ) over te maken op Raborekening NL48 RABO 0152 3813 41 t.n.v. Heidewachtelvereniging. Onder vermelding van ‘boek’ , uw naam, adres, postcode en woonplaats.

* Verzend- en verpakkingskosten buitenland (binnen de EG) € 10,50. Verzend- en verpakkingskosten voor meerdere exemplaren en verzending buiten de EG op aanvraag.
2017-05-26: Onlangs zijn de volgende commissieleden benoemd:

Commissieleden penningmeester:
Martin de Laat
Els Leurs-Coenen
Cees Tilburgs

Commissieleden fokkerijzaken:
Judith van Dijk
Gerda van den Berg-Sprenger
Ruurt van der Bijl
Tineke Doorten-Blanker

Commissieleden wedstrijden
Frank van Erp

Commissieleden redactie
Eline Struik
Het bestuur betreurt te moeten meedelen dat de leden van de commissie wedstrijden en haar voorzitter, tevens bestuurslid, José Huisman hun functies met onmiddellijke ingang hebben neergelegd.
Helaas heeft ook onze penningmeester onlangs besloten zijn functie neer te leggen en zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.
De redenen om de werkzaamheden voor onze vereniging te beëindigen waren van uiteenlopende persoonlijke aard.

Het bestuur respecteert de beslissing van de commissieleden, haar voorzitter en de penningmeester en dankt
José Huisman, Marjo Hagoort, Ron van Spanje, Riny van Ingen en Maurice Coenen voor de inzet en inspanningen die ze voor de vereniging hebben verricht.


­