Mededelingen bestuur

2017-05-26: Onlangs zijn de volgende commissieleden benoemd:

Commissieleden penningmeester:
Martin de Laat
Els Leurs-Coenen
Cees Tilburgs

Commissieleden fokkerijzaken:
Judith van Dijk
Gerda van den Berg-Sprenger
Ruurt van der Bijl
Tineke Doorten-Blanker

Commissieleden wedstrijden
Frank van Erp

Commissieleden redactie
Eline Struik
Het bestuur betreurt te moeten meedelen dat de leden van de commissie wedstrijden en haar voorzitter, tevens bestuurslid, José Huisman hun functies met onmiddellijke ingang hebben neergelegd.
Helaas heeft ook onze penningmeester onlangs besloten zijn functie neer te leggen en zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.
De redenen om de werkzaamheden voor onze vereniging te beëindigen waren van uiteenlopende persoonlijke aard.

Het bestuur respecteert de beslissing van de commissieleden, haar voorzitter en de penningmeester en dankt
José Huisman, Marjo Hagoort, Ron van Spanje, Riny van Ingen en Maurice Coenen voor de inzet en inspanningen die ze voor de vereniging hebben verricht.


Bestuursbesluiten 13 april 2017:

· Een reu die aan alle eisen van het VFR voldoet kan op verzoek van de eigenaar op de dekreuenlijst van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers vermeld worden op voorwaarde dat de eigenaar van de reu het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een (geplande) dekking of geboorte die aan het VFR voldoet kan op verzoek van de fokker op de website van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers worden vermeld op voorwaarde dat de fokker het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een lid kan pas bestuurslid of commissielid worden na ondertekening van het convenant.


­