Mededelingen bestuur

Het bestuur betreurt te moeten meedelen dat de leden van de commissie wedstrijden en haar voorzitter, tevens bestuurslid, José Huisman hun functies met onmiddellijke ingang hebben neergelegd.
Helaas heeft ook onze penningmeester onlangs besloten zijn functie neer te leggen en zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen.
De redenen om de werkzaamheden voor onze vereniging te beëindigen waren van uiteenlopende persoonlijke aard.

Het bestuur respecteert de beslissing van de commissieleden, haar voorzitter en de penningmeester en dankt
José Huisman, Marjo Hagoort, Ron van Spanje, Riny van Ingen en Maurice Coenen voor de inzet en inspanningen die ze voor de vereniging hebben verricht.


Bestuursbesluiten 13 april 2017:

· Een reu die aan alle eisen van het VFR voldoet kan op verzoek van de eigenaar op de dekreuenlijst van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers vermeld worden op voorwaarde dat de eigenaar van de reu het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een (geplande) dekking of geboorte die aan het VFR voldoet kan op verzoek van de fokker op de website van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers worden vermeld op voorwaarde dat de fokker het convenant heeft ondertekend. Dit gaat in per 1 juli 2017.

· Een lid kan pas bestuurslid of commissielid worden na ondertekening van het convenant.


Op 31 mei 2017 staat om 19.00 uur de inschrijving open voor de SJP (Standaard Jachthonden Proeven, voorheen de “De KNJV proef” en op 1 juni 2017 staat de inschrijving open voor de MAP (Meervoudige Apporteer Proef).
De inschrijvingen gaan via de website MY ORWEJA, zie www.orweja.nl

Ons advies is om je profiel alvast in orde te maken op My ORWEJA.
Mocht je nog geen profiel aangemaakt hebben, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Wat je in je profiel vermeldt, komt ook in de catalogus te staan en op je diploma.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je basisgegevens in My ORWEJA. Correct invullen voorkomt veel werk voor het wedstrijdsecretariaat.

Indien van toepassing, scan je nieuwe KJV lidmaatschapspas (2017) in.

SJP - Standaard Jachthonden Proef
Op 9 september 2017 organiseert de Nederlandse vereniging van Heidewachtelliefhebbers in samenwerking met de Bracco Italiano Club haar SJP.

MAP - Meervoudige Apporteer Proef
Op 12 september 2017 organiseert de Nederlandse vereniging van Heidewachtelliefhebbers in samenwerking met de Cesky Fousek, Epagneul Breton, Griffon Korthals, en de Vizlavereniging onder de naam de 5 Continentalen haar MAP.

Om mee te mogen doen aan een MAP moeten er 2 officiële diploma’s behaald zijn. Voor exacte eisen, zie de ORWEJA site. Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Wij adviseren iedereen om “Het Rode Boekje” te lezen voordat je aan een wedstrijd of proef gaat deelnemen. In het rode boekje worden de proeven en de wedstrijdreglementen beschreven.
Het rode boekje is via ORWEJA te bestellen, maar ook digitaal te lezen op de ORWEJA site. Kijk op de ORWEJA site onder de knop reglementen en klik Algemeen Reglement Jachthondenproeven aan.

Geen deelnemer, maar wel geïnteresseerd in de werkende Heidewachtel? Iedereen is welkom op onze wedstrijden. Verdere informatie volgt via de sociale media.

Namens de commissie wedstrijden wensen wij iedereen succes met de voorbereiding op de proeven en wedstrijden.

ZwemEend
Commissie wedstrijden
­