Mededelingen bestuur

Mededeling fokkerijzaken:

Per 1 januari 2016 zijn een aantal wijzigingen in het Kynologisch Reglement van kracht geworden.
Eén daarvan betreft een aanpassing van artikel VIII.1 (BWG):
De 10- en 24-maandenregels is komen te vervallen en is vervangen door een 12-maandenregel. Vastgesteld is dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste twaalf maanden dient te zitten.

Deze wijziging in het KR leidt automatisch tot een overeenkomstige wijziging van artikel 3.5 in ons Verenigingsfokreglement. Het actueel aangepaste VFR is op de website geplaatst en kan gedownload worden op de pagina Alles over fokken-downloads fokkerijzaken.
Om alle onduidelijkheid over de interpretatie van de regel m.b.t. het restitueren van inschrijfgeld uit de wereld te helpen, het volgende..

Het art V.9.2 is opgenomen om, na sluiting van de inschrijving, aan diegenen die hebben ingeschreven en die op een plaats staan waarop deelname is gegarandeerd, bij afmelding zolang als er reserves beschikbaar zijn het inschrijfgeld minus 30% administratiekosten terug te geven.

Als men op een gegarandeerde plaats staat en er bij afmelding geen reserves meer beschikbaar zijn, dan hoeft het inschrijfgeld niet te worden terugbetaald.
Of men als organisatie hier coulant mee wil omgaan is aan de organisatie.

In alle overige gevallen wordt het volledige inschrijfgeld gewoon volledig terugbetaald!!!

www.orweja.nl
Zoals ieder jaar komen er rond 1 juni vragen over het lidmaatschapsnummer. Bij het aanmelden voor een jachthondenproef in Orweja wordt hierom gevraagd. Hoewel dit niet duidelijk aangegeven staat, is dit geen verplicht veld en kan voorstaan worden met een willekeurig getal. Mocht u nu toch uw lidmaatschapsnummer willen weten, bewaar dan van het eerst komende clubblad de adressering. Hierop staat het lidmaatschapsnummer vermeld.
­