Mededelingen bestuur

Scott2
Op de gure maandag 14 november 2016 nam William Jetten met zijn Heidewachtel Scott (Escott van de Westpolderjagers) deel aan de Nimrod. Dit is de belangrijkste Nederlandse wedstrijd voor apporterende jachthonden. De lokatie van de Nimrod wisselt, en in 2016 was de provincie Utrecht aan de beurt voor de organisatie van de Nimrod. Fort bij Vechten in Bunnik was een mooie plaats om deze wedstrijd te houden.

Elk jaar wordt de beste hond van elk jachthondenras uitgenodigd voor de Nimrod. In totaal doen er 18 honden aan mee. De resultaten op de MAP’s (Meervoudige Apporteer Proeven) van 2016 waren zodanig dat Escott van de Westpolderjagers als enige van ons ras uitgenodigd was. 

Gezien de resultaten mag gezegd worden dat het een pittige wedstrijd was. Geen enkele combinatie kon het fel begeerde AA-diploma bemachtigen.
William kan trots zijn om in dit deelnemersveld een 7e plaats te hebben behaald; een prachtig resultaat waarmee hij zich een goed ambassadeur/voorjager van ons ras toonde. Vanuit het publiek hoorden we complimenten over het vertrouwen dat deze voorjager in zijn hond (en andersom) had.
Heel knap om dit met je eerste wedstrijd-jachthond te bereiken!

William,
van harte proficiat gewenst door het bestuur van de Heidewachtelvereniging.

En uiteraard ook de fokker van Scott, familie vd Berg, van harte gefeliciteerd.

Foto's: www.nimrodnederland.nl
Scott1

Mededeling voor fokkers m.b.t. RD onbeslist

Incidenteel komt bij Heidewachtels de ECVO-uitslag RD onbeslist voor.

Dit betekent dat er zeer geringe afwijkingen zijn gezien, die mogelijk zouden kunnen passen bij een zeer lichte vorm van RD, maar onvoldoende specifiek zijn om de diagnose Retinadysplasie te kunnen stellen.

Alvorens een Heidewachtel met de uitslag RD onbeslist conform VFR voor de fokkerij ingezet kan worden moet een herbeoordeling plaatsvinden door het NL-ECVO panel. Dit houdt in dat de Nederlandse ECVO veterinair specialisten er met elkaar naar kijken om te beoordelen of er wel of niet sprake is van Retinadysplasie. Is de uitslag volgens het NL-ECVO panel vrij dan kan met de hond conform VFR gefokt worden, is de uitslag niet vrij dan is de hond volgens VFR uitgesloten van de fokkerij.

Recent is gebleken dat het in zeer uitzonderlijke gevallen voorkomt dat het NL-ECVO oogpanel er ook niet uitkomt. Er is dan sprake van bijzonder geringe afwijkingen, die dermate onvoldoende specifiek zijn voor Retinadysplasie, zodat ook het NL-ECVO oogpanel geen diagnose kan stellen. De hond krijgt dus niet de uitslag vrij maar ook niet de uitslag niet-vrij, en de uiteindelijke definitieve uitslag is dan RD onbeslist. Ons VFR voorziet niet in regelgeving voor deze situatie, en het ECVO-protocol biedt geen mogelijkheden meer voor een herbeoordeling daar de uitslag van het NL-ECVO oogpanel definitief en bindend is.

In overleg met veterinair specialist dr. A. Heijn, secretaris van het NL-ECVO panel, is afgesproken dat in geval het NL-ECVO oogpanel komt tot de eindbeoordeling RD onbeslist het beleid als volgt zal zijn:

" De eigenaar van de hond mag conform VFR een nest met de hond fokken, op voorwaarde dat alle pups op de leeftijd van 6-10 weken door middel van een ECVO-oogonderzoek onderzocht worden op RD. De aan- of afwezigheid van Retinadysplasie is doorgaans al bij jonge pups vast te stellen.
De hond mag alleen opnieuw voor de fokkerij ingezet worden als alle pups uit eerdere nesten vrij zijn van RD. "

Wanneer u als fokker een Heidewachtel met de door het NL-ECVO oogpanel vastgestelde uitslag RD onbeslist wilt gaan gebruiken stuur dan ruim voor de dekking een kopie van het oogonderzoek naar de commissie fokkerijzaken, zodat beoordeeld kan worden of de uitslag voldoet aan bovenbeschreven criteria, en de te volgen procedure concreet afgestemd kan worden.

Lida Reeskamp-Blok
Mededeling fokkerijzaken:

Per 1 januari 2016 zijn een aantal wijzigingen in het Kynologisch Reglement van kracht geworden.
Eén daarvan betreft een aanpassing van artikel VIII.1 (BWG):
De 10- en 24-maandenregels is komen te vervallen en is vervangen door een 12-maandenregel. Vastgesteld is dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef een termijn van ten minste twaalf maanden dient te zitten.

Deze wijziging in het KR leidt automatisch tot een overeenkomstige wijziging van artikel 3.5 in ons Verenigingsfokreglement. Het actueel aangepaste VFR is op de website geplaatst en kan gedownload worden op de pagina Alles over fokken-downloads fokkerijzaken.
­