Met ingang van 1 juli 2018 treedt het nieuwe supplement voor Staande Honden in werking, alsmede het FTC bulletin 2018-01 (bijlagen).

Download: Het nieuwe supplement voor Staande Honden.
Download: FTC bulletin 2018.

Uitleg vanuit de JWR:
Het supplement sluit beter aan op de Internationale Reglementering en is een impuls tot kwaliteitsverbetering.

De novice veldwedstrijden voor staande honden zijn vervallen en de leeftijdsgrens voor deelname aan jeugdwedstrijden is uitgebreid naar 30 maanden (bij aanvang van het seizoen).
Note: Honden die hebben meegedaan open klas wedstrijden worden niet meer toegelaten in de jeugd.

Daartoe zal het algemeen deel van het Algemeen Veldwedstrijd Reglement (artikel III.3 en 4) bij de totale integrale herziening worden aangepast.

Tevens is besloten dat ook op Nationale kampioenschapsveldwedstrijden (CAC) eenmaal missen of uitstoten van goed geplaatst wild leidt tot uitsluiting. Artikel II.8 is hiertoe gewijzigd.

Zie ook de Orweja site : https://www.orweja.nl/aangepaste-versie-supplement-voor-staande-honden/

Overigens blijft het gebruik van het werkboekje verplicht!Op 31 mei 2017 staat om 19.00 uur de inschrijving open voor de SJP (Standaard Jachthonden Proeven, voorheen de “De KNJV proef” en op 1 juni 2017 staat de inschrijving open voor de MAP (Meervoudige Apporteer Proef).
De inschrijvingen gaan via de website MY ORWEJA, zie www.orweja.nl

Ons advies is om je profiel alvast in orde te maken op My ORWEJA.
Mocht je nog geen profiel aangemaakt hebben, doe dit dan zo spoedig mogelijk. Wat je in je profiel vermeldt, komt ook in de catalogus te staan en op je diploma.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je basisgegevens in My ORWEJA. Correct invullen voorkomt veel werk voor het wedstrijdsecretariaat.

Indien van toepassing, scan je nieuwe KJV lidmaatschapspas (2017) in.

SJP - Standaard Jachthonden Proef
Op 9 september 2017 organiseert de Nederlandse vereniging van Heidewachtelliefhebbers in samenwerking met de Bracco Italiano Club haar SJP.

MAP - Meervoudige Apporteer Proef
Op 12 september 2017 organiseert de Nederlandse vereniging van Heidewachtelliefhebbers in samenwerking met de Cesky Fousek, Epagneul Breton, Griffon Korthals, en de Vizlavereniging onder de naam de 5 Continentalen haar MAP.

Om mee te mogen doen aan een MAP moeten er 2 officiële diploma’s behaald zijn. Voor exacte eisen, zie de ORWEJA site. Algemeen Reglement Jachthondenproeven

Wij adviseren iedereen om “Het Rode Boekje” te lezen voordat je aan een wedstrijd of proef gaat deelnemen. In het rode boekje worden de proeven en de wedstrijdreglementen beschreven.
Het rode boekje is via ORWEJA te bestellen, maar ook digitaal te lezen op de ORWEJA site. Kijk op de ORWEJA site onder de knop reglementen en klik Algemeen Reglement Jachthondenproeven aan.

Geen deelnemer, maar wel geïnteresseerd in de werkende Heidewachtel? Iedereen is welkom op onze wedstrijden. Verdere informatie volgt via de sociale media.

Namens de commissie wedstrijden wensen wij iedereen succes met de voorbereiding op de proeven en wedstrijden.

ZwemEend
Commissie wedstrijden
Om alle onduidelijkheid over de interpretatie van de regel m.b.t. het restitueren van inschrijfgeld uit de wereld te helpen, het volgende..

Het art V.9.2 is opgenomen om, na sluiting van de inschrijving, aan diegenen die hebben ingeschreven en die op een plaats staan waarop deelname is gegarandeerd, bij afmelding zolang als er reserves beschikbaar zijn het inschrijfgeld minus 30% administratiekosten terug te geven.

Als men op een gegarandeerde plaats staat en er bij afmelding geen reserves meer beschikbaar zijn, dan hoeft het inschrijfgeld niet te worden terugbetaald.
Of men als organisatie hier coulant mee wil omgaan is aan de organisatie.

In alle overige gevallen wordt het volledige inschrijfgeld gewoon volledig terugbetaald!!!

www.orweja.nl
Zoals ieder jaar komen er rond 1 juni vragen over het lidmaatschapsnummer. Bij het aanmelden voor een jachthondenproef in Orweja wordt hierom gevraagd. Hoewel dit niet duidelijk aangegeven staat, is dit geen verplicht veld en kan voorstaan worden met een willekeurig getal. Mocht u nu toch uw lidmaatschapsnummer willen weten, bewaar dan van het eerst komende clubblad de adressering. Hierop staat het lidmaatschapsnummer vermeld.
FTC bulletin 2015-01
(verplicht stellen werkboekje bij kampioenschapveldwedstrijden)
De CJ heeft besloten op advies van het FTC om m.i.v. het najaar 2015 te verplichten bij deelname aan nationale en internationale kampioenschapveldwedstrijden voor aanvang van de wedstrijd het werkboekje in te leveren. Hierin dienen alle resultaten, dus niet alleen de kwalificaties, te worden vermeld.
Toegevoegd wordt in het algemeen deel van het AVR
Artikel V.5
5. Eigenaren van honden die deelnemen aan een kampioenschapsveldwedstrijd volgens alle wedstrijdvormen, geregeld in de diverse supplementen, zijn verplicht vooraf het werkboekje van de betreffende hond in te leveren bij het wedstrijdsecretariaat om daarin alle resultaten te laten vermelden.
Een voorstel van de beleidscommissie RJC om eindelijk landelijk eenduidigheid te krijgen in de omgang met de restitutie van inschrijfgelden bij jachthondenproeven is door de Commissie Jachthonden geaccordeerd. Dit houdt in dat het betreffende artikel (art. V.9) in het Reglement Jachthondenproeven hierop als volgt is aangepast.
Artikel V.9 Inschrijfgeld

1. Het inschrijfgeld bedraagt, inclusief het door de organiserende instantie te verstrekken wild, niet meer dan een jaarlijks door de C.J.P. vast te stellen maximum bedrag per hond. Het staat de organiserende instantie vrij om, naar eigen goeddunken, reducties toe te passen. Het inschrijfgeld dient binnen de gepubliceerde termijn te zijn voldaan.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie brengt daarbij 30% van het inschrijfgeld als administratiekosten in rekening.

2. Indien men na inschrijving niet kan deelnemen aan de jachthondenproef en er reserve deelnemers beschikbaar zijn, dan vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. De organiserende instantie kan daarbij administratiekosten in mindering brengen. Wanneer een organiserende instantie specifieke regels met betrekking tot het restitueren van het inschrijfgeld hanteert dan dienen deze voorafgaand aan het inschrijven bij alle deelnemers bekend te zijn.

Deze mededeling is gepubliceerd op de ORWEJA site en facebook pagina, laat u zich niet weerhouden dit bericht op uw site te delen, zodat zoveel mogelijk inschrijvers over deze aanpassing zijn geïnformeerd.

Het volledig nieuwe Reglement Jachthonden Proeven, waarin o.a. alle bulletins zijn verwerkt, wordt binnenkort digitaal gepubliceerd op de ORWEJA site.
Vriendelijke groet

Betty van der Woude
ambt.secr. ORWEJA
www.orweja.nl
­