Om alle onduidelijkheid over de interpretatie van de regel m.b.t. het restitueren van inschrijfgeld uit de wereld te helpen, het volgende..

Het art V.9.2 is opgenomen om, na sluiting van de inschrijving, aan diegenen die hebben ingeschreven en die op een plaats staan waarop deelname is gegarandeerd, bij afmelding zolang als er reserves beschikbaar zijn het inschrijfgeld minus 30% administratiekosten terug te geven.

Als men op een gegarandeerde plaats staat en er bij afmelding geen reserves meer beschikbaar zijn, dan hoeft het inschrijfgeld niet te worden terugbetaald.
Of men als organisatie hier coulant mee wil omgaan is aan de organisatie.

In alle overige gevallen wordt het volledige inschrijfgeld gewoon volledig terugbetaald!!!

www.orweja.nl
­