16 januari 2010
In het nieuwe RFR is de volgende bepaling opgenomen: Aantal dekkingen: een reu mag maximaal 3 nesten per kalenderjaar voortbrengen met een totaal van maximaal 12 nesten gedurende zijn leven.

 

Lees verder

Onlangs zijn de Ras Specifieke Instructies voor keurmeesters van start gegaan. Dit is een belangrijk onderdeel van het Duurzaam Fokbeleid van de Raad van Beheer.

De tekst hiervan kunt u downloaden

­