Tijdens de ALV is 1 juli 2013 afgesproken als ingangsdatum voor het Verenigings Fok Reglement (VFR). Het VFR mag echter pas ingaan na goedkeuring van de Raad van Beheer, en inmiddels is gebleken dat de Raad van Beheer de controle en goedkeuring van ons VFR helaas niet voor 1 juli afgerond kan hebben.
De ingangsdatum van het VFR moet dus uitgesteld worden. Zodra de goedkeuring van de Raad is ontvangen zal via de website de ingangsdatum bekend gemaakt worden. Tot deze datum blijft het huidige Rasspecifieke Fok Reglement (RFR) van kracht.
Dek- en geboortemeldingen en toezenden van stambomen fokcertificaten vanaf heden s.v.p. per email naar:
Commissie Fokkerijzaken NVHL <commissiefokkerijzaken@heidewachtelvereniging.nl>
Zie het vernieuwde meldingsformulier op de pagina downloads fokkerijzaken!


Her bestuur heeft besloten dat naast de dekkingen en geboortes nu ook geplande dekkingen op de website vermeld kunnen worden.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• Een geplande dekking wordt alleen op de website vermeld als de fokker het convenant heeft ondertekend.
• Een geplande dekking wordt alleen op de website vermeld als de combinatie bekend is en zowel de reu als de teef als ook de combinatie volledig aan het VFR voldoen (inclusief geldig oogonderzoek)
• Een geplande dekking kan op de website worden vermeld als de dekking binnen 4-6 maanden wordt verwacht.
Een geplande dekking kan gemeld worden bij de voorzitter van de commissie fokkerijzaken, met het verzoek deze op de website te laten zetten.
Lida Reeskamp-Blok

Het bestuur heeft geconstateerd dat er in de Regeling Aanlegtest en Fokgeschiktheidskeuring zoals deze tot heden was een inconsequentie zit.
Voor het onderdeel voorstaan is er de mogelijkheid voor een alternatief buiten de door de vereniging georganiseerde Aanleg- en Exterieurkeuring, waarbij de kosten van velden, wild, beoordelaars en alle overige kosten voor rekening van de eigenaar van de hond zijn.
Het bestuur heeft besloten dat dit logischerwijs dan ook voor de andere onderdelen van de aanlegtest en de fokgeschiktheidskeuring (exterieurkeuring) zou moeten gelden. Ook hiervoor zal dan natuurlijk gelden dat de kosten van lokatie, keurmeesters en alle overige kosten volledig voor rekening van de eigenaar van de hond zullen zijn.
Nadrukkelijk is de mogelijkheid voor een alternatieve keuring alleen bedoeld voor uitzonderlijke situaties. Het organiseren van alternatieven legt een onevenredig groot beslag op de vrije tijd van bestuursleden en keurmeesters, en dit moet natuurlijk tot een minimum beperkt worden. Het is zeker niet de bedoeling dat andere verenigingsevenementen gebruikt zullen worden als (makkelijk/voordelig) alternatief voor de aanleg- en exterieurkeuring. Wanneer in uitzonderlijke gevallen in overleg met de commissie fokkerijzaken hiervan wordt afgeweken, en de beoordeling wel zal plaatsvinden tijdens een verenigingsevenement, zal door de vereniging hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht dat vergelijkbaar is met de minimaal te verwachten kosten die het organiseren van een alternatief met zich mee zal brengen. Dit bedrag is door het bestuur vastgesteld op 150 Euro.

Database ZooEasy Online
Het is ons streven om de Database in ZooEasy, ons nieuwe stamboomprogramma zo compleet mogelijk te maken en te houden. Daarbij zijn wij van u afhankelijk. Uw meldingen worden gebruikt om de gezondheidstoestand van ons ras te bewaken ten behoeve van de fokkerij en dus in het belang van de Heidewachtel.
Indien u iets wilt melden over uw hond mail dit dan naar: heidewachtel@reeskamp-blok.nl

Wat kan ZooEasy?

ZooEasy is een online database waarin u de stambomen van alle Heidewachtels kunt inzien, dit gaat meerdere generaties terug. Het zijn z.g. doorklik-stambomen die zijn voorzien van foto''s, mits de eigenaar die heeft aangeleverd.

De basisgegevens van individuele honden zijn aangevuld met gezondheidsuitslagen, showverslagen en werkuitslagen van  officiele proeven. U kunt opzoeken welke nesten door welke honden zijn voortgebracht en zelf testnesten maken waarbij automatisch het inteeltpercentage berekend wordt.

Hoe krijgt u toegang tot de database?

Dit kan als u lid bent van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers en een leesaccount aanvraagd. De kosten hiervoor bedragen € 10,- per jaar.

Staan er al foto''s van uw hond(en) in ZooEasy?

Om de database zo compleet mogelijk te krijgen, vragen wij u om ons één of meerdere foto''s toe te sturen van uw Heidewachtel.
Ook foto''s van overleden honden zijn van harte welkom.
Om het voor de beheerder makkelijk te maken vragen wij u om de foto aan te leveren in jpg formaat (max 80 kb)  met het NHSB nummer als naam. B.V.

123456.jpg


Stuurt u meerder foto''s, dan vragen wij u om een volgnummer aan de foto''s te geven. B.V.

22 maart 2011
Recent zijn wij vanuit de veterinair oogspecialisten op het volgende gewezen:
Incidenteel komt het voor dat bij buitenlandse dekreuen een oogonderzoek wordt verricht door een dierenarts die geen officieel ECVO formulier gebruikt, maar wel een stempel met daarin ECVO.

Lees verder

­