pupOp de pagina "pups verwacht" zijn de recente dekkingen vermeld. Op de pagina "pups geboren" worden de geboortes vermeld. Voor beide pagina’s geldt dat hier sprake is van pups die voldoen aan het Verenigingsfokreglement (VFR) van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers (NVHL).

Indien geen pups meer beschikbaar zijn kan dit op verzoek van de fokker bij het nest vermeld worden.

Het bestuur adviseert fokkers dringend om voorafgaand aan het besluit tot een dekking eerst een wachtlijst op te bouwen van (eventuele) kopers voor de te verwachten pups.

Als u overweegt om een pup aan te schaffen, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de fokkers. 

Af en toe komt het voor dat een Heidewachtel ter herplaatsing wordt aangeboden, of dat een Heidewachtel wordt gevraagd die al wat ouder is. Onze Vereniging kan hierbij bemiddelen, echter wel volgens de regels gesteld door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB).
Om in aanmerking te kunnen komen voor een herplaatser dient u onderstaand formulier in te vullen.
RFR Bijlage 3 Herplaatsingen

Dit formulier kunt u na invulling toezenden aan: heidewachtel@reeskamp-blok.nl

 
­