ZooEasy online leesaccounts

ZooEasy online is een online stambomenprogramma waarin wij als Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers onze database hebben ingevoerd. Alle bij ons bekende gegevens van alle bij ons bekende Heidewachtels zijn in deze database opgenomen.
Voor leden van de Nederlandse Vereniging van Heidewachtelliefhebbers bestaat de mogelijkheid om een leesaccount aan te vragen voor onze database.

Waartoe geeft een leesaccount u als NVHL-lid toegang in onze database?

Allereerst de stamboomgegevens van (op dit moment) ongeveer 16000 Heidewachtels, waarvan een klein deel al voorzien is van een foto van de hond. Verder krijgt u de beschikking over uitslagen van gezondheidsonderzoeken, exterieurkeuringen, aanlegtesten, jachthondenproeven en veldwedstrijden. U kunt kenmerken en uitslagen van iedere hond afzonderlijk bekijken, maar ook van de voorouders of nakomelingen van een hond. U kunt als fokker zelf een proefkruising maken en van de nakomelingen uit deze proefkruising de stamboom, het inteeltpercentage en de voorouderverliescoëfficiënt bekijken.

Waartoe geeft een leesaccount u géén toegang?

Om privacyredenen hebt u met een leesaccount alleen toegang tot openbare gegevens en uitslagen. U hebt geen toegang tot NAW gegevens van de eigenaren van de honden. En u hebt ook geen toegang tot meldingen m.b.t. tot ziektes en overlijdensoorzaken van de honden. Deze gegevens worden wél geregistreerd in ZooEasy online, maar alleen de beheerder van ZooEasy online c.q. de voorzitter commissie fokkerijzaken heeft toegang tot deze gegevens. Wanneer fokkers of dekreu-eigenaren in het kader van de fokkerij gegevens nodig hebben kunnen zij hierover contact opnemen met de voorzitter van de commissie fokkerijzaken.

Kunt u zelf wijzigingen aanbrengen in de database?

Nee, u kunt zelf geen wijzigingen aanbrengen in de gegevens in onze database. Wanneer u onvolledigheden of onvolkomenheden constateert bij uw eigen, of door u gefokte honden kunt u via het programma een E-mail sturen naar de beheerder. Stuur altijd bewijsstukken mee, bij voorkeur digitaal, zodat wij op goede gronden de gegevens van uw honden kunnen aanvullen of corrigeren.

Kunt u zelf met vragen contact opnemen met de helpdesk van ZooEasy online?

Nee, dat kunt u niet, maar hebt u vragen over het programma dan kunt u wel een E-mail sturen naar de NVHL-beheerder. Wij zullen uw vraag zo goed mogelijk beantwoorden, en indien nodig kan de beheerder contact opnemen met de helpdesk.

Blijft het programma nu zoals het op dit moment is?

Nee beslist niet. Allereerst is de database nog lang niet compleet, en zullen er in de nabije en verdere toekomst nog heel veel oude en nieuwe gegevens over de Heidewachtels toegevoegd gaan worden. Verder is het programma zelf nog volop in ontwikkeling, en worden er steeds meer mogelijkheden toegevoegd.

Voor wie zijn de leesaccounts bestemd?

Iedereen die NVHL-lid is kan een leesaccount aanvragen!

Hoe gaat de aanvraag van een leesaccount in zijn werk?

U stuurt een email naar de beheerder van de Heidewachtel database ZooEasy Online:
Lida Reeskamp-Blok, email heidewachtel@reeskamp-blok.nl
met daarin uw uw NAW gegevens, lidmaatschapsnummer en emailadres en het verzoek om een leesaccount. Tegelijkertijd maakt u 10 Euro over naar bankrekeningnummer: IBAN  NL07 RABO 0148 4845 22 t.n.v. Heidewachtelvereniging-fokkerijzaken te Ermelo, met vermelding “Aanvraag Leesaccount”. Zodra uw betaling binnen is wordt het leesaccount voor u aangemaakt, en u ontvangt hierover op het opgegeven emailadres automatisch een bericht met de inloggegevens. Vervolgens betaalt u tot wederopzegging de abonnementskosten jaarlijks tegelijk met uw contributie.

Hoe kunt u na de eerste keer inloggen vertrouwd raken met de werking van het programma?

ZooEasy online is een bijzonder klantvriendelijk programma waarin u zelfs zonder handleiding snel thuis zult raken. Maar om de opstart zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u op deze pagina een Quick-start downloaden. Aan de hand hiervan kunt u snel vertrouwd raken met de werking van het programma.

Lida Reeskamp-Blok

zooeasy-top-2
­